SAIRAUSKASSA KUPARI

Sairauskassa Kupari on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Ulkojäsenet ovat vakuutettuja ainoastaan lisäetuuksien osalta.

Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaansa olevat työntekijät sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4 §). Jäsenyys on työntekijöille pakollinen.

Toimintapiiriin kuuluvat:

Porin Kupariteollisuuspuiston alueella toimivat:

  • Aurubis Finland Oy
  • Boliden Harjavalta Oy
  • Cupori Oy
  • KP-ServicePartner Oy
  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • Luvata Pori Oy
  • Outotec Research Oy
  • Valtasiirto Oy

Ulvilassa sijaitseva: Neorem Magnets Oy

Työssäkäyvinä jäseninä 15 vuotta kassassa olleilla on oikeus eläkkeelle siirtyessään jäädä kassaan eläkeläisjäseniksi.

Ylin päätäntävalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.