SAIRAUSKASSA KUPARI

Sairauskassa Kupari on työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Kassan vakuutettuja ovat kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaansa olevat työntekijät sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4 §).

Vakinaisessa työsuhteessa oleville vakuutussuhde on pakollinen ja määräaikaisessa työsuhteessa oleville vapaaehtoinen.

Toimintapiiriin kuuluvat:

Porin Kupariteollisuuspuiston alueella toimivat:

  • Aurubis Finland Oy
  • Boliden Harjavalta Oy
  • Cupori Oy
  • KP-ServicePartner Oy
  • Luvata Pori Oy
  • Turun Kovakromi Oy ja
  • Valtasiirto Oy

Porissa toimiva: HuoltoGroup Oy ja

Ulvilassa toimiva: Neorem Magnets Oy

Työssäkäyvinä vakuutettuina 15 vuotta kassassa olleilla on oikeus eläkkeelle siirtyessään jäädä kassaan eläkeläisvakuutetuiksi.

Työssäkäyvinä vakuutettuina 15 vuotta kassassa olleilla on oikeus työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtymättä pois jäädessään jatkaa kassan vakuutussuhdetta muuna vakuutettuna, jos hän on täyttänyt 60 vuotta eikä ole ansiotyössä eikä toimi yrittäjänä.

Muulla vakuutetulla on oikeus ainoastaan kassan lisäetuuskorvauksiin.

Ylin päätäntävalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kassan toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.