JÄSENMAKSUT

1,5% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja eläkkeestä, kuitenkin vähintään 40 €/kk.