VAKUUTUSMAKSUT

1,5 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja eläkkeestä, kuitenkin vähintään 40 €/kk ja enintään 800 €/kalenterivuosi.