JÄSENMAKSUT

1,5 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja eläkkeestä, kuitenkin vähintään 40 €/kk.